SportVision AS er nå stolt norsk importør av Shamir brilleglass og vi bygger nå opp et nettverk av interesserte kvalitetsbevisste optikere.

Vi har oppdaget at Shamir har helt unike kvaliteter i forhold til det som kreves av en god sportsbrille og solbrille. Styrkeprogrammet er stort både for enstyrke og progressive glass. Egne tilpasningsprogrammer gjør det mulig å lage gode glass til innfatninger som krever kraftig kurvet glass eller store glass. Det finnes utvalgte glass tilpasset de aktivitetene man ønsker å drive med, enten det er sykkel, ski, løping, golf eller fiske og jakt. Det finnes et helt batteri av utstyr for beregning av den optimale sportsbrillen for den kresne idrettsutøveren. Dette passer vår profil i ProVista Innovation perfekt.

Shamirs program finnes utførlig beskrevet på norsk i vår nye brilleglasskatalog.

I løpet av de siste fire tiårene har Shamir Optical Industry Ltd etablert seg til å bli en av verdens ti ledende produsenter av enstyrke og progressive brilleglass av den aller beste kvaliteten. Det er særlig innen innovasjon og utvikling av ny unik teknologi for utmåling og produksjon av glass at firmaet har vunnet respekt. Shamir’s teknologi portefølge inkluderer blant anner: Eye-Point Technology®, Direct Lens Technology®, As-Worn Technology™, and FreeFrame Technology™.

Shamir brilleglass består av et bredt produktutvalg med ulike indeks tall og produseres i et bredt utvalg av materialer fra mineralske glass, det avanserte Trivex® materialet og polykarbonat. Denne teknologien er unik for sportsbriller, men det sier seg selv at også andre behov i fritid og yrke kan finne unike løsninger her. Deler av denne teknologien kjøpes av andre produsenter, men det er bare Shamir selv som har alt.

I dag har Shamir to fabrikker for produksjon av former og semiklare linser i Israel og driver ni avanserte laboratorier fordelt på ulike steder i verden med en arbeidsstyrke på over 1800 ansatte.