Spot Vision Screener er en håndholdt, bærbar enhet uten ledninger som ser ut som et fotoapparat. Med et “klikk” på utløseren måler den raskt synet på voksne og barn ned til 6 måneders alder. Den brukes på ca en meters avstand og måler begge øynene samtidig. Det er altså ikke nødvendig å bruke unødig tid på å dekke for ett og ett øye. I tillegg får man opplysninger om pupilleavstand, pupillestørrelser og tegn til skjeling. Vi påstår at målenøyaktigheten er 97%, men det kan man jo lett kontrolere selv. Uansett, Spot er en synsscreener og brukes ikke til å skrive ut den endelige refraksjonen (brilleseddelen).

Synsproblemer er mer utbredt blant barn enn mange tror. Sviktende rutiner for å oppdage og behandle synsforstyrrelser hos barn kan føre til varig synsnedsettelse. Det kan føre til problemer i barnets utvikling, akademiske prestasjoner, selvfølelse og sosial-emosjonelle atferd. Barn opp til 2 år burde få synet sjekket ved vanlige helseundersøkelser og deretter hvert år eller andre år til de er 19.

Spot Vision Screener gir helsepersonell muligheten til å teste alle pasientene uavhengig av alder eller andre begrensende faktorer for å avdekke mulige synsfeil. Ved mistanke om synsfeil skal man henvises til øyespesialist. Den reduserer i stor grad feil i henvisningene fra generalist til spesialist. Spot avdekker raskt indikasjon på: myopi (nærsynthet)
, hyperopi (langsynthet)
, astigmatisme (skjeve hornhinner)
, anisometropi (ulik brytning i de to øynene), strabismus (skjeling)
 og anisocoria (ulik pupillstørrelse)